Over ons

Curaphar is een jong en ambitieus farmabedrijf, opgericht door gepassioneerde professionals met jarenlange ervaring in de gezondheidszorg. Wij zijn ervan overtuigd dat ‘een continue verandering’ de enige constante is in de gezondheidszorg. Daarom hebben wij er bewust voor gekozen om actief deel uit te maken van die verandering, in plaats van passief aan de zijlijn te gaan staan.

Er zijn veel geneesmiddelen op de markt, waarvan nog niet het volledige potentieel wordt aangewend. Daarom hebben wij Curaphar opgericht. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve en patiëntvriendelijke toedieningsvormen.

Onze focus ligt op het aanbieden van een zeer breed en divers productportfolio. Deze zal steeds worden uitgebreid en verbeterd. Op dit moment richten wij ons op de Nederlandse markt. Onze reputatie en die van onze medewerkers is gebouwd op het vertrouwen van iedereen waarmee wij samenwerken.

We hechten dan ook erg veel waarde aan onze relatie met artsen, verpleegkundigen, apothekers, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, overheid en collega farmabedrijven. De samenwerking is ontstaan en gegroeid op basis van wederzijds vertrouwen en betrokkenheid. Hierdoor zijn we bekend met elkaars behoeften en uitdagingen.

Onze visie
Wij geloven dat iedereen anders is, ieder mens is uniek! Het aanbieden van goede en vernieuwende farmaceutische toedieningsvormen voor ziekten en aandoeningen ligt aan de basis van alles wat wij doen.

Onze missie
Wij willen patiënten op individueel niveau helpen, door ze de – voor hen – meest optimale behandeling aan te bieden. Curaphar wil patiënten tijdens elke levensfase voorzien van innoverende farmaceutische toedieningsvormen die toegankelijk zijn voor iedereen.

Onze ambitie
Wij zoeken naar nieuwe én bestaande geneesmiddelen, die we met de juiste individuele dosering en meest comfortabele toedieningsvorm kunnen aanbieden. Verbondenheid met en vertrouwen van de patiënten, hun behandelaars, en alle (maatschappelijk) betrokkenen zijn van cruciaal belang. Wij streven naar gerespecteerde samenwerking in de zorg en het verhogen van de compliance, wat uiteindelijk voor de patiënt zal leiden tot het beste behandelingsresultaat.

Onze kernwaarden
Curaphar staat voor kwaliteit, betrokkenheid en authenticiteit. We werken graag samen, luisteren goed, denken er over na en gaan daarna tot actie over.

Neem hier contact met ons op

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH